Procesiranje podatkov

Dano imaš datoteko tunel.tar.bz2, ki vsebuje (izmišljene) podatke iz kamer (velik in majhen primer), ki snemajo promet na obeh koncih tunela. Za vsak avto, ki gre v tunel ali iz tunela, se zabeleži njegova registrska tablica, tip avtomobila, časovna značka (milisekunde od 1. 1. 1970) in ID kamere, ki je naredila vnos.

Tunel je dolg 3.2 kilometra, omejitev pa je 100 km/h za osebna vozila in motorje ter 80 km/h za tovornjake in avtobuse. Drugih tipov vozil ne podpiramo. Kamere z ID CAM001, CAM002, CAM003 in CAM007 so na eni strani tunela, kamere z ID CAM043, CAM052, CAM016, CAM008, CAM010 pa na drugi.

Vsako vozilo je pravilnoma zabeleženo sodo mnogokrat, tako da lahko izračunamo, ali je prekoračilo hitrost. Izpiši tablice vseh vozila, ki so vozila vsaj 5% čez omejitev!

Bonus naloga (za čast in slavo): pomisli na vse možne slabe podatke in poskrbi, da se tvoj program ne sesuje še pri tako grdi vhodni datoteki.

Pomoč

V pomoč vam je lahko splodnja funkcija split:

std::vector<std::string> split(const std::string& str, const std::string& delim) {
  assert(!delim.empty() && "Delimiter must not be empty.");
  std::vector<std::string> tokens;
  size_t prev = 0, pos = 0;
  do {
    pos = str.find(delim, prev);
    if (pos == std::string::npos) pos = str.length();
    tokens.emplace_back(str.substr(prev, pos-prev));
    prev = pos + delim.length();
  } while (pos < str.length() && prev < str.length());
  if (prev == str.length()) tokens.emplace_back("");
  return tokens;
}

Za tip vozila uporabite primeren enum. Več o tem si lahko preberete v poglavju Enum.

Za pomoč je na voljo tudi primer podobne naloge: glej datoteko ocene.cpp in podatke ocene.txt