Vislice

Pri tej nalogi bomo napisali igro vislice, ki jo bomo lahko igrali kar v ukazni vrstici:

╔════════════╗
║ _______  ║
║ |  | \| ║
║  (o_O) | ║
║  \|  | ║
║     | ║
║     | ║
║     | ║
║     | ║
║    --- ║
╚════════════╝
s, u, c, p
_ a _ v i _ _ _
Ugibaj:

Datoteke

Pri poteku te naloge ti morda prav pridejo naslednje datoteke:

 • besede.txt seznam vseh slovenskih besed, ki vsebujejo vsaj tri različne črke.
 • besede2.txt seznam najpogostejših slovenskih besed, ki vsebujejo vsaj tri različne črke.
 • slike.py seznam unicode slikic za igranje vislic.

Razred besed

Naredi razred, ki v konstruktorju prejme ime datoteke in iz nje prebere vse besede in jih naključno premeša. Razred naj ima metodo, ki vrne naslednjo besedo po vrsti.

Razred vislice

Razred vislice naj v konstruktorju prejme generator besed (razred iz prejšnjega poglavja) in seznam slik vislic. Razred naj ima metodo, ki

 • sprejme uporabnikovo črko in jo pravilno vstavi v igro
 • vrne pravilno sliko glede na stanje igre (število napak)
 • pove stanje igre (ali je igra izgubljena/zmagana/v teku)
 • vrne seznam ugotovljenih in neugotovljenih črk (_ a _ v i _ _ _)
 • ponastavi razred za začetek nove igre

Uporabniški vmesnik

Uporabi zgornja razreda, da simuliraš igro vislic z uporabnikom. Dokler je igra v teku zahtevaj nov vnos črke in jo dodaj v igro. Ko uporabnik bodisi zmaga, bodisi izgubi naj se program ponovi, bodisi zaključi.

Razred za pomoč uporabniku

Napiši razred, ki igralcu pomaga, ko ta potrebuje ali prosi za pomoč. Naj daje namige oblike

 • Beseda vsebuje 5 različnih črk.
 • Manjka ti še en samoglasnik.
 • V besedi ni črke u.
 • Uganki ustreza še skupno 152 besed.

Izdelek

Na tej povezavi si lahko prenesete delujoč program: vislice.py.

Grafični vmesnik

Uporabi knjižnico tkinter, da narediš okno v katerem lahko uporabnik igra vislice. V pomoč so ti lahko te zbrane slike.