Osnove

OpenGL je knjižnica za risanje 2D in 3D vektorske grafike. Opengl je trenutno na verziji 4.5, mi pa se bomoučili verzijo 3.x, ki je že dovolj stara, da jo podpira večina računalnikov, hkrati pa je dovolj nova, da je že potreben noveji pristop, z razliko od OpenGL 2.

Kako deluje

Open GL je knjižnica, ki komunicira s storjno opremo na računalniku, predvsem z grafično kartico, da doseže strojno pospešeno risanje. Zaradi tega so njeni ukazi na precej nižjem nivoju kot običajno. Najbolj običajna implementacija OpenGL na Linux-u je Mesa, nVidia pa ima na primer svojo implementacijo.

Proces si lahko natančneje prebere tukaj, za nas pa naj bo dovolj naslednjih 7 korakov, ki opisujejo, kako poteka pot ptrevarjanja podatkov v risbo.

 • seznam točk – podatki za risbo
 • globalno stanje in teksture – globalni podatki, ki so na voljo shaderju
 • vertex shader – računanje pozicij
 • sestavljanje trikotnikov
 • rasterizacija – spreminjanje gladkih robov v piksle
 • fragment shader – dobi slke, ustvari svetlobo, vrne seznam barv (najbolj zahteven korak)
 • buffers and blending – nariše na zaslon, več bufferjev, globina
../../_images/pipeline.png

Instalacija

Potrebovali bomo g++, cmake in knjižnice za opengl, glut in glew. Sledili bomo gradivu na opengl-tutorial.org, kodo pa lahko dobite z

git clone https://github.com/opengl-tutorials/ogl

Projekt zgradite tko kot ponavadi, če ste v mapi ogl/ naredite build/ folder in poženete cmake. Programe zaganjate preko launch skript, ki jih ustvari cmake.

mkdir - build/
cd build/
cmake ..
make
./launch-tutorial01_first_window.sh

Prvo okno

// Include standard headers
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Include GLEW
#include <GL/glew.h>

// Include GLFW
#include <glfw3.h>
GLFWwindow* window;

// Include GLM
#include <glm/glm.hpp>
using namespace glm;

int main(void) {
  // Initialise GLFW
  if (!glfwInit()) {
    fprintf(stderr, "Failed to initialize GLFW\n");
    getchar();
    return -1;
  }

  glfwWindowHint(GLFW_SAMPLES, 4);
  glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MAJOR, 3);
  glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MINOR, 3);
  // To make MacOS happy; should not be needed
  glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_FORWARD_COMPAT, GL_TRUE);
  glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE);

  // Open a window and create its OpenGL context
  window = glfwCreateWindow(1024, 768, "Tutorial 01", NULL, NULL);
  if (window == NULL) {
    fprintf(stderr,
        "Failed to open GLFW window. If you have an Intel GPU, "
        "they are not 3.3 compatible. Try the 2.1 "
        "version of the tutorials.\n");
    getchar();
    glfwTerminate();
    return -1;
  }
  glfwMakeContextCurrent(window);

  // Initialize GLEW
  if (glewInit() != GLEW_OK) {
    fprintf(stderr, "Failed to initialize GLEW\n");
    getchar();
    glfwTerminate();
    return -1;
  }

  // Ensure we can capture the escape key being pressed below
  glfwSetInputMode(window, GLFW_STICKY_KEYS, GL_TRUE);

  // Dark blue background
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.4f, 0.0f);

  do {
    // Clear the screen. It's not mentioned before Tutorial 02,
    // but it can cause flickering, so it's there nonetheless.
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    // Draw nothing, see you in tutorial 2 !

    // Swap buffers
    glfwSwapBuffers(window);
    glfwPollEvents();

  } // Check if the ESC key was pressed or the window was closed
  while (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_ESCAPE) != GLFW_PRESS &&
      glfwWindowShouldClose(window) == 0);

  // Close OpenGL window and terminate GLFW
  glfwTerminate();

  return 0;
}