Možni napadi

Napad surove moči

Dan imaš program brute_force. Če v program napišeš pravilno geslo, boš dobil dostop do naslednjega problema.

Napiši program, ki bo poizkusil v program vnesti vse nize osmih malih črk angleške abecede in tako ugotovi geslo.

Slovarski napad

V prejšnji nalogi si dobil povezavo do programa z novim geslom. Geslo je ponovno sestavljeno iz malih črk angleške abecede. Geslo je daljše, zato ga boš le s težavo ugotovil z napadom surove moči.

Geslo je sestavljeno iz dveh angleških besed. Pomagaj si z angleškim slovarjem in napši program, ki preizkusi vse možne kombinacije dveh besed.

Časovni napad

Naslednji program ima geslo dolgo 1000 znakov sestavljeno iz črk “a” in “b”. Program po vrsti primerja geslo z vašim vhodom in neha čim najde razliko med njima. To pomeni, da je čas izvajanja programa odvisen od števila ujemajočih začetnih znakov. Uporabi to dejstvo, da po vrsti uganeš vse znake v geslu.

GUI

Pri delanju si pomagaj z datoteko cracker_gui.zip.