Facebook messenger bot

V tej vaji bomo naredili robota, ki zna brati svoja sporočila na Facebooku in odgovarjati na njih s predpisanimi pravili.

Namestitev knjižnice

Ker ne želimo začeti iz nič, bomo uporabili že narejeno knjižnico fbchat. Popravljena knjižnica, ki deluje dobro tudi s pythonom 3, je na voljo na https://github.com/MKolman/fbchat.

Ustvarimo virtualno okolje in namestimo knjižnico.:

sudo apt-get install virtualenv lib32z1-dev libxml2-dev libxslt-dev gcc libz3-dev
virtualenv venv -p /usr/bin/python3
source venv/bin/activate
pip install -e git+https://github.com/MKolman/fbchat.git#egg=fbchat

Enostaven primer kode, ki pošlje eno sporočilo:

from getpass import getpass
import fbchat

username = input("Username: ")
password = getpass()
client = fbchat.Client(username, password)

friend = client.getUsers("Maks Kolman")[0]

client.send(friend.uid, "Pozdravljen!")