Osnove SQL

Jezik SQL je namenjen delu z bazami podatkov. Bazo spreminjamo in iz nje dobivamo podatke s pomočjo izvrševanja “queryev”. Baze so shranjene kot tabele. Vsi naši primeri bodo potekali na naslednjem primeru s tremi tabelami, ucenci, ocene in predmeti.

ID ime priimek letnik oddelek rojstni_datum
0 Janez Novak 4 A 1996-12-23
1 Mojca Mavec 3 C 1997-09-31
2 Marko Kos 2 F 1998-06-18
3 Luka Vrh 1 G 1999-03-03
4 Miha Kovač 2 B 1998-01-04
5 Lara Petek 4 E 1996-10-29

SELECT

Najbolj enostaven stavek s katerim izbiramo podatke is tabele. Sintaksa:

SELECT polja FROM tabela WHERE pogoj ORDER BY polja;

Besede jezika se ponavadi piše z veliko začetnico, čeprav ni obvezno. Deli stavka od WHERE naprej niso obvezni. Če želimo na primer dobiti vse podatke iz tabele ucenci, napišemo:

SELECT * FROM ucenci;

Če pa želimo priimke učencev 4. letnika urejene po njihovi starosti napišemo:

SELECT priimek FROM ucenci WHERE letnik=4 ORDER BY rostni_datum;

V pogoju lahko uporabljamo logične veznike AND, NOT in OR, za primerjanje stringov lahko uporabimo LIKE, in vrstni red urejanja lahko povemo z ASC ali DESC. Obstaja tudi verzija SELECT DISTINCT, ki izbere samo ne ponavljajoče se vnose.