Enum

Tipi, deklarirani z besedo enum so posebni tipi, ki predstavljajo naštevanje (enumeration) neke končne skupne možnosti. Običajne enum-e se definira preprosto tako, da naštejemo vse možnosti:

enum Color { RED, YELLOW, GREEN };

Sedaj lahko tip Color uporabljamo kot običajen tip, le da ima lahko le tri vrednosti:

Color c = RED;
if (c == GREEN) {
  ...
}

Zelo pogosto se enum-e uporablja v povezavi s switch stavkom:

switch (c) {
  case RED: ...; break;
  case YELLOW: ...; break;
  case YELLOW: ...; break;
}

Tu se lahko za vsako izmed končno mnogo možnosti odločimo, kaj bomo naredili, prevajalnik pa nas posvari, če smo katero pozabili.

S C++11 so prišli tudi t. i. scoped enumerations, ki se jih definira podobno, s kombinacijo enum class:

enum class Color { RED, YELLOW, GREEN };

razlika pa je, da moramo pri uporabi njihovih vrednostih pisati tip, ki mu vrednosti pripadajo (zato scoped)

Color c = Color::RED;

Prav tako lahko določimo kateri tip se v ozadju uporabi za vrednosti. Pri stari verziji je to vedno int (in možnosti se začnejo šteti od 0 naprej, če ne povemo drugače), pri novejšh, pa lahko izberemo drug tip, kot npr. char:

enum class Color : char { RED, YELLOW, GREEN };

Še ena razlika je, da se novejši enumi se ne morejo avtomatsko pretvoriti v svoj implementacijski tip, starejši pa se lahko.

int c = RED; // ok
char b = Color::RED; // error: cannot convert ‘Color’ to ‘char’ in initialization