Zakodiran pogovor

Naredili bomo program, ki zapisuje in bere zakodirana sporočila v lokalne datoteke. Zakodiral jih bo z zamikom posameznih znakov npr.

  • zamik za 1 pomeni ‘a’->’b’, ‘b’->’c’,..., ‘z’->’{‘
  • zamik za 500 pomeni ‘a’->’ɕ’, ‘b’->’ɖ’,..., ‘z’->’ɮ’

Delovanje programa

Program naj vpraša uporabnika za geslo. Geslo je pozitivno celo število, ki pove za koliko znakov je so zamaknjeni znaki v datoteki.

Program naj nato izpiše odkodirano vsebino datoteke uporabniku. Nato naj vpraša uporabnika po njegovem imenu, da zapiše v datoteko in nato zapiše še vsa njegova sporočila.

Primer zakodirane datoteke:

ȱȱȔɁɕɟɧȔȱȱǾȺɝɦɧɨȕǾȱȱȔɂəɁɕɟɧȔȱȱǾȵȵɕɕɕȵȵȵǾȱȱȔɁȿȔȱȱǾɁɣɞəȔɧɤɣɦɣɗɝɠɣȔɞəȔɧɟɦɝɪɢɣɧɨȕǾɧɨɣɤǾ
ȱȱȔȵȔȱȱǾɇɈɃɄǾȱȱȔɁɕɟɧȔȱȱǾȼəɞȠȔɨɣȔɞəȔɪəɠɝɟɕȔɧɟɦɝɪɢɣɧɨȕǾɂɝɟɣɠɝȔɢəȔɝɮɘɕɞȔɢɝɗəɧɕɦȢǾɧɨɣɤǾ

Z geslom 500 jo lahko odkodiramo v

== Maks ==
First!
== NeMaks ==
AAaaaAAA
== MK ==
Moje sporocilo je skrivnost!
stop
== A ==
STOP
== Maks ==
Hej, to je velika skrivnost!
Nikoli ne izdaj nicesar.
stop

Končan program

Tukaj lahko preneseš končan program za kodiranje pogovora, da ga preučiš in si z njim pomagaš pri naslednjih nalogah.