Nameščanje knjižnic

Python ima veliko knjižnic. Nekaj jih je vključenih skupaj s Pythonom in jih verjetno že poznate (npr. random, tkinter). Ostale knjižnice je potrebno namestiti. Za to uporabimo ukaz pip (PIP Installs Python) ali pip3 za python3.

Če želimo namestiti npr. knjižnico numpy za python3, napišemo:

sudo pip3 install numpy

S tem je knjižnica numpy dostopna vsem python programom, ki jih poganjamo na računalniku. V program jo uvozimo z ukazom:

import numpy

Virtualno okolje

Včasih je lepše, če knjižnice ne namestimo na cel računalnik, ampak zgolj znotraj enega projekta.

Virtualno okolje lahko postavimo v kateri koli mapi z uporabo ukaza virtualenv.:

virtualenv <lokacija_za_okolje> -p <verzija_pythona>
# Npr.:
virtualenv venv -p /bin/python3

Hint

Če dobite napako virtualenv: command not found, si ga morate najprej namestiti:

sudo apt-get install python3-virtualenv

S tem smo naredili mapo venv, v kateri imamo kup datotek, ki opisujejo lokalno različico pythona (npr. verzijo, katere knjižnice ima na voljo).

Okolje lahko začnemo uporabljati, tako da ga aktiviramo z ukazom:

source <lokacija_okolja>/bin/activate
# Npr.:
source venv/bin/activate

Ko smo znotraj okolja, bomo na začetku ukazne vrstice dobili (venv). Vse knjižnice, ki jih namestimo v virtualnem okolju, bodo na voljo samo v tem virtualnem okolju in nikjer drugje. Za namestitev pa ne rabimo pisati ukaza sudo:

pip install django

Virtualno okolje zapustimo z ukazom:

deactivate

Python 3 programi v Sublime Text

V /home/kirito/.config/sublime-text-3/Packages/User si naredite novo datoteko z imenom Python3.sublime-build in vsebino:

{
    "cmd": ["/usr/bin/python3", "-u", "$file"],
    "file_regex": "^[ ]*File \"(…*?)\", line ([0-9]*)",
    "selector": "source.python"
}

Vse Python 3 programe lahko zaženete z uporabo bližnjice Ctrl+Shift+B in izberete Python3.