Želvja grafika

Želvja grafika je enostaven načina risanja in zelo dobra za učenje programiranja, sal lahko hitro pogledamo in vidimo, ali pogram deluje pravilno ali ne. Začne se tako, da imamo želvo (puščico) na koordinatah (0, 0) v xy ravnini.

Na voljo imamo veliko ukazov:

forward(x)

Premakne želvo naprej za x pikslov. Skrajšano fd.

backward()

Premakne želvo nazaj za x pikslov. Skrajšano bk ali back.

Zavrti želvo v desno za kot stopinj. Skrajšano rt.

left(kot)

Zavrti želvo v levo za kot stopinj. Skrajšano lt.

goto(x[, y])

Postavi želvo na (x, y). Če y ni podan, potem se pričakuje, da je x seznam dveh števil, ki predstavljata koordinati. Lahko tudi setpos ali setposition.

setheading(kot)

Nastavi želvo, da gleda pod kotom kot glede na x os. Skrajšano seth.

circle(r)

Nariče krog s polmerom r okrog želvice.

speed(n)

Nastavi hitrost želvice od 1 do 10 (počasneje do najhitreje). Če je n 0, pa to ne pomeni najpočaneje, ampak najhitreje.

pendown()

Položi želvico na tla, ko se želvica premika, pušča sled. Krajše tudi pd ali down.

penup()

Dvigne želvico iz tal, ko se želvica premika ne pušča sledi. Krajše tudi pu ali up.

Več metod za delo dobite tukaj.

Za delo z želvjo grafiko je potrebno dobiti funkcije iz modula turtle, kar naredimo tako, da na začetek programa napišemo import turtle, nato pa uporabljamo funkcije iz tega module kot turtle.funkcija().

Za primer narišimo kvadrat.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
# -*- coding: utf-8 -*-

import turtle

# Ustvarimo okno
okno = turtle.Screen()
# Ustvarimo želvico
leonardo = turtle.Turtle()

# Izrišemo kvadrat s premikanjem naprej in zavijanjem v levo
leonardo.forward(100)
leonardo.right(90)
leonardo.forward(100)
leonardo.right(90)
leonardo.forward(100)
leonardo.right(90)
leonardo.forward(100)

turtle.done()

Funkcija turtle.done() nam okno obdrži na zaslonu, tudi po tem ko se program konča. Namesto tega bi lahko uporabili turtle.exitonclick() ki naredi isto kot done, le da nam program zapre ob kliku z miško (uporabno na šolskih Windows računalnikih, saj se okna drugače občasno ne da zapreti).